Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23765
Title: Recerques sobre el comerç baix-imperial del nordest de la Península Ibèrica
Author: Vilella Masana, J. (Josep)
Keywords: Comerç
Península Ibèrica
Imperi Romà, 284-476
Commerce
Iberian Peninsula
Roman Empire, 284-476
Issue Date: 1983
Publisher: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
Abstract: Aquestes recerques recolzen basicament en les poques dades escrites - indosa l'epigrafia - que encaixen dins la sincronia de la darrera antiguitat i que fan referencia al nord-est de la Península o bé permeten endinsar-nos una mica més en el :coneixement de l'activitat comercial d'aquest momento . A la informació que hem collit deIs textos hi afegim, bé que d'una manera molt succinta, les dades tangibles fornides per la numismatica i l'arqueologia intentant així, quan és possible, traspuar un xic més els barratges que s'aixequen davant l'arada que mena i empeny l'investigador. La punyent escassetat quantitativa i qualitativa de les fonts d'aquesta epoca encara s'aguditza més a l'hora de rastrejar la informació que ens puguin proporcionar devers l'activitat comercial i, d'altra banda, no cal dir que aquesta parquedat lcondiciona, i adhuc ens atreviríem a dir que determina, els resultats que es poden obtenir d'aquest període, ja que sovint hom no pot recórrer altres viaranys. Així, per exemple, els textos literaris, de conservació rara i atzarosa, solament ens donen petites dades sobre el comer9 llunya que solcava la Mediterrania i es marceixen a l'hora de valorar els intercanvis locals i més o menys restringits, els quals a moltes zones i moltes vegades tenen, versemblantment, una importancia molt més rellevant que el mercadeig de llarg recorregut cenyit a un nombre relativament limitat de productes.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/165025/242532
It is part of: Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 1983, vol. 19-20, p. 191-214
URI: http://hdl.handle.net/2445/23765
ISSN: 0079-8215
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3121.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons