Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23807
Title: Revisió crítica de les bases cronològiques de la Terra Sigillata Hispanica
Author: Buxeda i Garrigós, Jaume
Tuset Bertrán, Francesc
Keywords: Ceràmica romana
Datació arqueològica
Arqueometria
Roman pottery
Archaeological dating
Archaeometry
Issue Date: 1995
Publisher: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
Abstract: Un deis principals problemes que existeixen avui en dia en I'estudi de la Terra Sigillata Hispanica és la manca d'una base correcta per a suportar les datacions proposades. Malgrat les discusions que entorn de la cronologia es plantegen actualment, el verdader problcma es troba en la seva base, donat que aquesta s'ha fonamentat sobre excavacions realitzades sense les condicions metodologiques necessaries.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/165113/260092
It is part of: Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 1995, vol. 26, p. 171-188
URI: http://hdl.handle.net/2445/23807
ISSN: 0079-8215
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
135701.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons