Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2381
Title: Circuit-oposició: moviments migratoris
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Geografia
Material didàctic
Organigrames
Issue Date: 22-Feb-2008
Abstract: Material de l'alumnat: Es tracta de mostrar, utilitzant una mateixa tècnica, dos organigrames sobre el mateix tema amb nivells de complexitat diferent. Aquesta complexitat ve determinada per l'augment del nombre d'elements, de nivells, de aclariments i de relacions. Fixeu-se, que tant en un cas com en l'altre, en moltes relacions no es materialitza la naturalesa de la mateixa. Normalment, aquesta opció s'utilitza quan es creu poc rellevant la seva materialització o quan la seva presencia es creu que faria més nosa que utilitat, densificant l'organigrama i, per tant, fer més difícil la seva lectura i comprensió. Material del Professorat: Una manera freqüent d'adaptar la informació d'un organigrama als nostres estudiants és augmentar o reduir el nombre d'elements, de nivells, d'aclariments i de relacions. Això permet aprofundir més o menys en l'estructura bàsica d'un tema determinat, sense perdre mai de vista que un organigrama no pot contenir la mateixa quantitat de informació que una, dos, tres o quatre pàgines escrites d'un text. Per altra banda, la personalització concreta de les relacions, pot adequar-se a diferents nivells de dificultat, mantenint les essencials i marginat les secundàries o reiteratives, per fer més llegible i comprensible l'organigrama, sense que això impliqui disminuir essencialment la informació.
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Recursos didàctics en geografia: Organigrames reals
URI: http://hdl.handle.net/2445/2381
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Circuit-oposició. Migracions. (Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat208.5 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open
Circuit-oposició. Migracions.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat290.5 kBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons