Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23817
Title: Possibilitats i limitacions en l'estudi arqueomètric de les produccions ceràmiques ebusitanes
Author: Buxeda i Garrigós, Jaume
Cau Ontiveros, Miguel Ángel
Keywords: Arqueometria
Ceràmica grega
Illes Balears
Archaeometry
Greek pottery
Balearic Islands
Issue Date: 1998
Publisher: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
Abstract: L'illa d'Eivissa, considerada com a una unitat, ha estat una de les arees productores de ceritrnica més importants de la Mediterrama occidental, especialment des d' epoca púnica fins a epoca tardorromana. Els estudis arqueometrics perrneten obtenir dades sobre la tecnologia de producció d' aquestes ceritrniques que enriqueixen els coneixements que actualment en tenim d' elles. A més, aquests estudis ens permeten caracteritzar-les composicionalment. El present artiele mostra com aquesta caracterització no pot aportar dades de la composició de la ceritrnica eivissenca com a una unitat, sino que aporta dades sobre una diversitat de produccions dins d'Eivissa, permetent així conduir l' atribució de procedencia de la cerlunica a unitats menors que la propia illa. D' aquesta manera, el coneixement arqueologic que es té de la ceritrnica eivissenca es veu enriquit amb noves possibilitats que milloren sensiblement el nostre coneixement de les interrelacions socials i economiques que les ceritrniques reflecteixen.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/145023/243041
It is part of: Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 1998, vol. 29, p. 97-115
URI: http://hdl.handle.net/2445/23817
ISSN: 0079-8215
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)
Articles publicats en revistes (Institut d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona (IAUB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
140289.pdf903.71 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons