Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23831
Title: Arquitectura domèstica al Bronze Final i Primera Edat del Ferro a Catalunya: habitacions construïdes amb materials duradors: estat de la qüestió
Author: Belarte Franco, Maria Carme
Keywords: Edat del ferro
Edat del bronze
Habitatges prehistòrics
Arquitectura domèstica
Catalunya
Iron age
Bronze age
Prehistoric dwellings
Domestic architecture
Catalonia
Issue Date: 1993
Publisher: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
Abstract: El present treball es proposa l'estudi fonnal de I'habitat construtt amb materials duradors a Catalunya durant el Bronze Final i la Primera Edat del Ferro, i se centra en l'aninisi dels materials i tecniques de construcció emprats, així com en l' estructura de la casa (planta, dimensions, superfície). Els elements definidors d'aquests habitacles en els períodes estudiats consisteixen en l'ús sistematic de la pedra i la terra com a materials de construcció i la disposició d'habitacions de planta rectangular compartint parets mitgeres, amb poca compartimentació interna i pocs agenc¡:aments al seu interior (llar, forn, banquetes). Les dimensions maximes d'aquestes habitacions no superen, per nonna general, els 20 metres quadrats. La unifonnitat d'aquestes construccions, unida a la poca compartimentació de l'espai, suggereix que ens trobem davant una arquitectura poc especialitzada, que podria correspondre a una societat amb una organització socio-política poc complexa.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/165068/242605
It is part of: Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 1993, vol. 24, p. 115-140
URI: http://hdl.handle.net/2445/23831
ISSN: 0079-8215
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
172305.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons