Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23834
Title: Identifiació arqueològica i arqueomètrica de noves produccions de Terra Sigillata Hispànica a l'àrea dels Pirineus catalans
Author: Buxeda i Garrigós, Jaume
Campillo i Quintana, Jordi
Keywords: Ceràmica romana
Arqueometria
Espectroscòpia de raigs X
Pirineus
Roman pottery
Archaeometry
X-ray spectroscopy
Pyrenees
Issue Date: 2000
Publisher: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
Abstract: Les excavacions realitzades a la Cerdanya han proporcionat l'evidencia arqueologica de la possible existencia d'una producció local de TSH, que inc10u les fonnes tradicionals i d'altres formes noves. Per tal de contrastar aquesta hipotesi, s'ha desenvolupat un estudi arqueometric per FRX i DRX. EIs resultats mostren l'existencia de diverses produccions desconegudes fins el present, sense que cap deis materials estudiats hagin pogut associar-se al taller d' Abella ni a les produccions de l'area de Tricio. Aquestes noves produccions ofereixen, a més, una important diversitat tecnologica.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/145065/260107
It is part of: Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 2000, vol. 31-32, p. 113-131
URI: http://hdl.handle.net/2445/23834
ISSN: 0079-8215
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
178147.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons