Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/24002
Title: Els materials arqueològics del jaciment ibèric del Coll del Moro de Serra d'Almos (Tivissa, Ribera d'Ebre). Col·lecció del Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus
Author: Cela Espín, Xabier
Noguera Guillén, Jaume
Rovira Hortalà, M. Carme
Keywords: Península Ibèrica
Edat del ferro
Restes arqueològiques
Coll del Moro (Tivissa: Jaciment arqueològic)
Iberian Peninsula
Iron age
Antiquities
Coll del Moro Site (Tivissa, Catalonia)
Issue Date: 1999
Publisher: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
Abstract: Presentem en aquest treball una revalorització d' aquestjaciment a partir de I'estudi amb criteris actualitzats del material conservat en el Museu Salvador Vilaseca de Reus. Els resultats són contrastats amb les darreres investigacions arqueologiques desenvolupades en el curs inferior de I'Ebre. Per últim, s'analitzen les possibles interpretacions d'aquest conjunt, i les seves implicacions en els inicis de la iberització en aquesta zona.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/145040/260105
It is part of: Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 1999, num. 30, p. 91-121
URI: http://hdl.handle.net/2445/24002
ISSN: 0079-8215
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502567.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons