Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/24181
Title: From local groups to early states: the development of complexity in protohistoric Catalonia
Author: Sanmartí, Joan (Sanmartí i Grego)
Keywords: Protohistòria
Comerç
Protohistory
Commerce
Issue Date: 2004
Publisher: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
Abstract: La recerca sobre la protohistoria de Catalunya s'ha fonamentat tradicionalment en la historia cultural, pero el treba11 deIs darrers vint-i-cinc anys ha comenat a donar 11um sobre aspectes crucials com el canvi social i la formació de l'Estat arcaico Aquest article és una visió general sobre aquests temes. S'hi analitza particularment el paper del creixement demogrMic com a element crucial del canvi social, pero també s'hi té en compte el paper que eventualment hi hagin pogut tenir els moviments de població i el comerç colonial.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/145115/243145
It is part of: Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 2004, vol. 1, num. 35, p. 7-41
URI: http://hdl.handle.net/2445/24181
ISSN: 0079-8215
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523597.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons