Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/24187
Title: Grau Mira, Ignacio: La organización del territorio en el área central de la 'Contestania' Ibérica, Anejo de la revista Lucentum, 12, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alacant, 2002
Author: Sanmartí, Joan (Sanmartí i Grego)
Keywords: Ordenació del territori
Arqueologia del paisatge
Alcoià (País Valencià)
Ressenyes (Documents)
Regional planning
Landscape archaeology
Alcoià (Valencian Community)
Reviews (Documents)
Issue Date: 2004
Publisher: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
Abstract: Els estudis sobre territoris iberics -no sobre arees territorials més o menys coherents, com l'estudi classic de Llobregat (1972) sobre la Contestania o el de Lillo (1981) sobre l'area murciana, que són una altra COsa- compten ja amb una tradició relativament llarga, des deis primers treballs de F. Burillo (1982) sobre la val! mitjana de l'Ebre i els d' A. Ruiz i M. Molinos (1984) al' Alt Guadalquivir, posteriorment els de J. Bernabeu, H. Bonet, P. Guerin i C. Mata a l'Edetania (en particular, Bonet, 1995) i els que diferents autors han realitzat a les arees costaneres de Catalunya (Martín i Plana, 2001). El trebal! d'Ignacio Grau Mira s'insereix plenament dins d'aquesta tradició i, com és lógic, se'n beneficia en gran mesura.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/145131/243135
It is part of: Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 2004, vol. 2, num. 35, p. 136-140
URI: http://hdl.handle.net/2445/24187
ISSN: 0079-8215
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
532803.pdf248.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons