Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/24371
Title: Components del procés interactiu que afavoreixen la formació de l'alumnat a l'educació secundària obligatòria
Author: Giné, Núria
Piqué Simón, Begoña
Keywords: Educació secundària obligatòria
Pràctiques pedagògiques
Aprenentatge
Secondary education
Student teaching
Educational experiences
Learning
Issue Date: 2010
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'educació secundària obligatòria sembla que estigui permanentment en crisi: situacions conflictives entre els diferents agents, fracàs escolar, bullying o reiterades modificacions curriculars són alguns dels múltiples exemples que envaeixen els medis educatius i el debat social i accentuen les crítiques i les experiències negatives que es donen en aquesta etapa educativa. Certament, la secundària obligatòria té com a repte fonamental la comprensivitat, que comporta l'atenció a la diversitat de tots els adolescents en una etapa vital complicada; aquest repte educatiu i social, sens dubte, ha de tenir ombres, però també té llums en forma d'experiències reeixides que convergeixen en un millor i major aprenentatge de l¿alumnat. La recerca que es presenta en aquest article es proposa fer emergir i difondre les característiques que reuneixen les pràctiques exitoses que es donen a les aules de la secundària obligatòria. La metodologia usada per assolir aquesta finalitat essencial ha estat el recull i l'anàlisi de relats de persones de diferents trams d'edat sobre les seves millors experiències en la secundària obligatòria com a alumnes.Els diversos objectius que es pretenen amb el recull i l'estructuració d'aquestes veus es poden sintetitzar en dos: identificar les característiques essencials o components de les «bones pràctiques» i contribuir a la reflexió i el debat en la formació inicial i permanent del professorat. A partir de les aportacions recollides es pot concloure que: - A l'ESO, en el nostre context, es registren nombroses experiències reeixides per a l'aprenent. Les experiències tenen incomptables formes de concretar-se en la pràctica (en forma de projectes, plans estratègics, programes concrets de determinades matèries, etc.). - Malgrat la diversitat de pràctiques concretes, hi ha un nombre reduït de components que determinen i caracteritzen aquestes pràctiques reeixides. El nostre treball identifica aquests components i els agrupa en cinc categories que es refereixen a aspectes de metodologia, continguts, relació educativa, relació entre iguals i projecte de centre.
Note: Reproducció del document publicat a: http://doi.org/10.1344/reire2010.3.1315
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2010, vol. 3, num. 1, pág. 66-83.
URI: http://hdl.handle.net/2445/24371
Related resource: http://doi.org/10.1344/reire2010.3.1315
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
579736.pdf386.46 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons