Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/24392
Title: Noves aportacions sobre agricultura i alimentació durant la primera edat del ferro a Catalunya: dades de l'assentament de Sant Jaume/Mas d'en Serrà (Alcanar, Montsià)
Author: López Reyes, Daniel
Buxó Rey, Ma. Jesús (Maria Jesús)
Garcia i Rubert, David
Moreno Martínez, Isabel
Keywords: Península Ibèrica
Botànica
Arqueologia
Edat del ferro
Iberian Peninsula
Botany
Archaeology
Iron age
Issue Date: 2011
Publisher: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
Abstract: Els resultats de l'estudi arqueobotànic realitzat sobre diferents àmbits de l'assentament de Sant Jaume aporta noves dades al coneixement de la gestió dels recursos vegetals de la protohistòria del nordest peninsular. El registre arqueològic constata una certa homogeneïtzació en la funcionalitat dels àmbits, que s'interpreten com a magatzems en el pis superior i espais d'estabulació a l'inferior. L'àmbit millor representat és l'A4, que conserva com a fet singular un elevat nombre de restes de llavors i fruits amb molt bon estat de conservació. Els tàxons conreats més importants són la pisana (Triticum dicoccum) i les guixes i guixols (Lathyrus sativus i Lathyrus cicera), seguits d¿una menor proporció d'ordi vestit (Hordeum vulgare), blat nu (comú/dur) (Triticum aestivum/durum), pèsol (Pisum sativum), llentia (Lens culinaris) i erb (Vicia ervilia). D'altra banda, el registre arqueobotànic del pis inferior de l'àmbit A4 sembla posar en evidència la presència de l¿associació de pisana i guixa, destinada a l'alim.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/244885/327969
It is part of: Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 2011, vol. 42, num. 1, pag. 77- 118
URI: http://hdl.handle.net/2445/24392
ISSN: 0079-8215
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)
Articles publicats en revistes (Institut d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona (IAUB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
578018.pdf774.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons