Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/24398
Title: Titulats en Mestre d'Educació Musical a la Universitat de Barcelona dels cursos 2005 a 2008: estudi d'inserció laboral.
Author: Gustems Carnicer, Josep
Arús Leita, Eugènia
González Mediel, Olga
Tapia Paredes, Susana
Fernández Biel, María José
Cladellas Llargués, Laia
Keywords: Mestres d'educació musical
Transició a la vida activa
Formació del professorat
Teachers of music education
School-to-work transition
Teacher training
Issue Date: 2011
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest estudi pretén esbrinar la coherència de la formació rebuda pels mestres d'educació musical que han estudiat a la UB respecte als requeriments necessaris per a la seva inserció laboral. S'ha dut a terme un estudi descriptiu ex post facto per enquesta que ha donat com a resultats un perfil definit de titulat que indica un alt grau d'inserció laboral i un temps d'espera mínim, principalment a les escoles públiques i mitjançant oposicions o borses d'interins. Aquests mestres estan satisfets de la seva feina, i la motivació per aprendre, la capacitat de treball, la comunicació oral, la vocació, la responsabilitat o les habilitats socials són algunes de les competències professionals que creuen que han estat determinants a l'hora de ser contractats. Per tot això es conclou que les persones que han cursat els estudis de Mestre d'Educació Musical de la UB tenen un alt grau d'inserció i satisfacció laboral, i que la formació inicial coincideix en gran part amb les competències de la professió detectades en aquest estudi.
Note: Reproducció del document publicat a: http://doi.org/10.1344/reire2011.4.2423
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2011, vol. 4, núm. 2, p. 25-39
URI: http://hdl.handle.net/2445/24398
Related resource: http://doi.org/10.1344/reire2011.4.2423
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
591450.pdf361.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons