Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2562
Title: Escuela y franquismo: dibujos de la niña Sol Albizu, Barcelona 1970-1973
Other Titles: Quaderns escolars de la nena Sol Albizu a les darreries del franquisme (1970-1974)
Dibujos de la niña Sol Albizu, Barcelona 1970-1973: escuela y franquismo
Author: Laborda, Xavier
Keywords: Ensenyament primari
Història de l'educació
Franquisme
Sexisme en l'educació
Dibuixos d'infants
1970-1974
Barcelona (Catalunya)
Recursos electrònics en xarxa
Issue Date: 10-Mar-2008
Abstract: [cat] La noia Sol Albizu va cursar entre 1965 i 1974 els estudis de Primària al col·legi nacional Gayarre de Barcelona (Espanya). De 1970 a 1974 Albizu va seguir els tres darrers cursos de Primària i el primer de Comerç, entre els 10 i els 14 anys d'edat. Va recopilar en quatre volums els quaderns d'aquests quatre cursos (1973-1974). Son de la grandària d'un octau (15 x 21,4 cm). Contenen els dictats, redaccions i qüestionaris de Gramàtica, Geografia i Història, Ciències, Matemàtiques, Religió, Política i Costura. L'any 2006 hem donat a conèixer mostres dels esmentats quaderns al lloc web http://www.sant-cugat.net/laborda/franquismo.htm. Aquest material històric és una col·lecció privada que permet estudiar la ideologia totalitària, militarista i sexista del tardo franquisme.
[spa] La niña Sol Albizu cursó entre 1965 y 1974 los estudios de Primaria en el Colegio Nacional Gayarre de Barcelona (España). De 1970 a 1974 Albizu siguió los tres últimos cursos de Primaria y el primero de Comercio, entre los 10 años y los 14 años de edad. Recopiló en cuatro tomos los cuadernos de estos cuatro cursos (1970-1974). Son del tamaño de un octavo (15 x 21,4 cm). Contienen los dictados, redacciones y cuestionarios de Gramática, Geografía e Historia, Ciencias, Matemáticas, Religión, Política y Costura. En 2006 hemos dado a conocer muestras de dichos cuadernos en el sitio web http://www.sant-cugat.net/laborda/franquismo.htm. Este material histórico es una colección privada que permite reflexionar sobre la ideología totalitaria, militarista y sexista en el franquismo tardío.
[eng] The girl Sun Albizu attended between 1965 and 1974 the studies of Primary in the National School Gayarre of Barcelona (Spain). From 1970 to 1974 Albizu followed the three last courses of Primary and first of Trade and Administratios, between the 10 years and the 14 years of age. It compiled in four volumes the notebooks of these four courses (1970-1974). They are as large as a eighth (15 x 21.4 cm). They contain the dictations, writings and questionnaires of Grammar, Geography and History, Sciences, Mathematics, Religion, Policy and Seam. In 2006 we have presented samples of these notebooks in the Web site http://www.sant-cugat.net/laborda/franquismo.htm. This historical material is a private collection that allows to reflect on the totalitarian, militarist and sexist ideology in the Franquist regime.
Note: zip comprimit. Pàgina principal: quaderns_Albizu _franquisme\franquismo.htm
URI: http://hdl.handle.net/2445/2562
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/0.000000221
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
221.zip9.71 MBzipView/Open
221.pdf9.03 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons