Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2621
Title: Tipus d'evolució de la població
Author: Pons Granja, Josep
Keywords: Ensenyament de la geografia
Material didàctic
Població
Demografia
Mortalitat
Natalitat
Issue Date: 11-Mar-2008
Abstract: Material de l'alumnat: Seguin amb la mateixa metodologia i amb el tema de la població, ara es l'hora d'analitzar visualment l'evolució de la població en funció dels factors biològics. Es tracta de relacionar d¿una forma més complexa o rica el valors diferents (alts, intermedis i baixos) de la natalitat i la mortalitat i el resultat que això provoca en el conjunt de la població amb el pas del temps. Es presenten tres plantilles de treball: Una plantilla base en la que s'explica els elements que la integren. Un altra plantilla en la qual s'indiquen els successius valors de la natalitat i la mortalitat i s'ha de deduir el tipus d'evolució de la població que genera. Un altra plantilla en la qual s'indiquen els diferents tipus d'evolució de la població i s'han de descobrir els diversos valors de la natalitat i la mortalitat que en cada cas ens poden explicar el tipus d'evolució de la població. Nota: aquestes mateixes plantilles es poden adaptar per als factors socioeconòmics Material del Professorat: Estructura de la plantilla base de treball. Factors de l'evolució de la població: Taxes de natalitat i mortalitat expressades de forma escrita i gràfica. Resultat de l'evolució de la població: Població inicial i etapes: expressades de forma escrita i amb pictogrames. Dinàmica precisa: Valor de les taxes de natalitat i mortalitat. Incideixen sobre una població determinada. Donen com a resultat un creixement, un estancament o un decreixement de la població.
Note: Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm
Recursos didàctics en Geografia. Dibuixos/Treball
URI: http://hdl.handle.net/2445/2621
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plantilla. Tipus evolució població.(Material de l'alumnat).ppsMaterial per l'alumnat1.11 MBPresentació Microsoft Power PointView/Open
Plantilla. Tipus evolució població.(Material del professorat).ppsMaterial per professorat1.32 MBPresentació Microsoft Power PointView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons