Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28075
Title: La Formació permanent del professorat a Catalunya. Una visió a través del tractament de la formació de formadors i formadores en els plans institucionals.
Author: Colén, M. Teresa
Echebarria, Iñaki
Keywords: Educació permanent
Formació del professorat
Catalunya
Continuing education
Teacher training
Catalonia
Issue Date: 10-Jul-2010
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'article fa un recorregut històric pels plans de formació permanent del professorat d'infantil, primària i secundària a Catalunya. Centra l'anàlisi de l'evolució de la formació permanent en el tractament que els diferents plans de formació han fet de la figura del formador de formadors. Aquest element permet anar establint els aspectes que han suposat els moments de canvi. Es veu el progressiu distanciament de la formació de les universitats i la creixent institucionalització dels plans de formació. També s'exposa la dicotomia entre els objectius que es plantegen i l'escassa preparació i consideració que els plans atorguen a aquests professionals, deixant en un limbe poc definit les funcions, responsabilitats i atribucions que se'ls atorga.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/244991
It is part of: Temps d'Educació, 2010, 39, p. 89-104
URI: http://hdl.handle.net/2445/28075
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
599085.pdf212.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.