Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28127
Title: Les bases de dades educatives i el Thesaurus Català d'educació
Author: Mallart i Navarra, Joan
Keywords: Educació
Tesaurus
Bases de dades
Català
Education
Thesauri
Databases
Catalan language
Issue Date: 1990
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: En primer terme, voldria fer pa les, abans d'abordar el tema de la formació del professorat i la Reforma Educativa, que en aquest país qualsevol Reforma del Sistema Educatiu té en els darrers temps una durada aproximada de dos decennis. Aixo ás valid al marge de la magnitud de la reforma que proposa. Aquesta constatació ás únicament indicativa de la necessitat d'implicar els diversos sectors en una proposta que assentara les línies educatives del país durant molts anys i que -com abans ho han fet altres estructures del Sistema Educatiu- ens definira un ti pus de professor tant pedagogicament com socialment.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/139596
It is part of: Temps d'Educació, 1990, num. 4, p. 203-221
URI: http://hdl.handle.net/2445/28127
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
070002.pdf562.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.