Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28133
Title: L'aprenentatge de l'anglès a través de l'educació física: el programa 'Mou-te i aprèn'
Author: Coral, Josep
Keywords: Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres
Anglès
Motivació de l'aprenentatge
Educació física
Content and Language Integrated Learning
English language
Learning motivation
Physical education and training
Issue Date: 20-Jul-2010
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'objecte d'estudi d'aquest article és la relació entre l'educació física i l'aprenentatge de la llengua anglesa, per mitjà de l'enfocament educatiu AICLE (CLIL, en anglès), concretat en el programa Mou-te i aprèn. Pel que fa a l'educació física es fonamenta en la metodologia d'instrucció directa: global pura, anàlisi progressiu i anàlisi seqüencial, complementada amb estratègies d'aprenentatge cooperatiu. L'educació física és una forma diferent i excel-lent d'aprendre la llengua. La combinació de les diferents metodologies i tècniques són molt efectives per millorar alhora el llenguatge, la motricitat i la salut.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/245006
It is part of: Temps d¿Educació, 2010, 39, p. 149-170
URI: http://hdl.handle.net/2445/28133
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
598996.pdf823.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.