Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28138
Title: Les cançons en els contes de tradició oral. Metanàlisi del repertori tradicional català
Author: Folch i Soler, Lluís
Gustems Carnicer, Josep
Keywords: Cançons
Contes populars
Tradició oral
Catalunya
Ensenyament de la música
Songs
Folk tales
Oral tradition
Catalonia
Music education
Issue Date: 22-Feb-2008
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest article pretén analitzar les cançons presents en contes tradicionals catalans recollides a les antologies més importants de cançó i conte a Catalunya. Inicialment es fa un repàs de la importància del conte en el desenvolupament de l'infant i del simbolisme associat, per passar a fer un resum dels principals trets diferencials de la cançó tradicional i en concret de la cançó tradicional catalana. A continuació es procedeix a una metanàlisi dels continguts musicals presents a les divuit cançons que figuren dins dels contes, en els aspectes melòdics, rítmics, textuals, formals i mètrics. Per acabar es presenten els resultats obtinguts de l'anàlisi efectuada, i una bibliografia d'aprofundiment del tema.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126526
It is part of: Temps d'Educació, 2008, num. 35, p. 213-288
URI: http://hdl.handle.net/2445/28138
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
565156.pdf187.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.