Agència de Polítiques i de Qualitat Community home page

L'Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona té com a objectiu principal donar suport als òrgans de govern, centres, instituts, departaments, unitats administratives i altres ens de la mateixa Universitat, en la generació de polítiques en l'àmbit acadèmic-docent, de recerca i organització, com també en tots els processos de planificació i avaluació per a la presa de decisions de la seva activitat, preparar-la per a les acreditacions a les quals ha d'estar sotmesa per diferents organismes (nacionals i internacionals) i crear mecanismes d'avaluació, qualitat i sistemes d'informació en tots els àmbits d'actuació de la UB. [+ informació].

Browse