Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28542
Title: Codi de bones pràctiques en recerca
Author: Universitat de Barcelona. Agència de Polítiques i de Qualitat
Keywords: Educació superior
Recerca
Investigadors
Ètica professional
Normatives i documents UB
Universitat de Barcelona
Issue Date: 2010
Publisher: Agència de Polítiques i de Qualitat UB
Series/Report no: Normatives i documents UB
Abstract: Tal com diu el seu Estatut, la Universitat de Barcelona té com un dels seus objectius prioritaris portar a terme una recerca del màxim nivell que pugui contribuir, com a factor de qualitat, a l'avenç del coneixement en tots els seus àmbits, a la millora de la qualitat de vida, a la preservació i la millora del medi ambient, al foment de la pau, a la desaparició de les desigualtats socials i econòmiques entre les persones i entre els pobles, i, en general, al progrés de la ciència i a la creació artística, respectant la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. La Universitat no participa en projectes de recerca incompatibles amb aquest objectiu i, en particular, en els que puguin contribuir a la cursa d'armaments. La Universitat de Barcelona vetlla perquè la recerca que es faci sigui de qualitat. Amb aquest propòsit, l'avalua tant individualment com per grups de recerca, com de qualsevol altra manera en què aquests treballin conjuntament (article 100.6, Estatut de la Universitat de Barcelona). Les entitats del grup UB tenen la responsabilitat de garantir que la recerca que s'hi porta a terme ho fa d'acord amb la legislació vigent i amb unes bones pràctiques científiques.
Note: Document obsolet. Podeu consultar la darrera versió de maig de 2020 a: http://hdl.handle.net/2445/166917
Podeu consultar la versió de 2010 en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/28543 i en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/28544
URI: http://hdl.handle.net/2445/28542
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/166917
http://hdl.handle.net/2445/28543
http://hdl.handle.net/2445/28544
https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991007170119706708
Appears in Collections:Documents institucionals (Agència de Polítiques i de Qualitat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
codibonespractiques_cat.pdf377.59 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons