Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28897
Title: Definició i conceptualització d'un portal de referència per a les biblioteques escolars catalanes
Author: Balboa de la Fuente, Míriam
Director/Tutor: Zapata Lluch, Mónica
Keywords: Biblioteques escolars
Portals d'Internet
Treballs de fi de màster
Biblioteca Rosa Sensat
School libraries
Web portals
Master's theses
Issue Date: 27-Jul-2012
Abstract: La Biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat és un centre d'informació que treballa per a la renovació pedagògica dels mestres i la seva formació permanent. Com a entitat lligada al món de l'educació, des dels seus inicis a mitjans dels anys 60, sempre ha treballat per a la promoció i reconeixement de les biblioteques escolars a Catalunya, formant a mestres especialitzats en biblioteques escolars i com a centre de recursos de referència per aquest col·lectiu. Aquest treball de final d'estudis del Màster de Gestió de Continguts Digitals correspon a la demanda sol·licitada des de l'Associació de Mestres Rosa Sensat de crear un lloc web de referència per a bibliotecaris escolars a partir dels recursos, serveis i fons de la Biblioteca Rosa Sensat. Un lloc en el qual es satisfacin les demandes d'informació, formació, investigació i treball cooperatiu d'aquest col·lectiu. L'objectiu, per tant es definir l'arquitectura de la informació d'un lloc web de referència per als bibliotecaris escolars catalans a partir de les seves demanades i necessitats, un lloc web amb un disseny centrat en l'usuari (DCU). Per a contextualitzar el projecte primer s'explica la història, les fites i l'estat actual de les biblioteques escolars catalanes, així com la influència que l'Associació de Mestres Rosa Sensat i la seva biblioteca han exercit sobre el desenvolupament i reconeixement de les biblioteques escolars a la comunitat educativa. Una vegada contextualitzat el projecte es defineix la metodologia emprada en el desenvolupament del nou lloc web. La metodologia consta d'una part d'anàlisi de portals de referència, una d'estudi d'usuaris i una altra de la definició i disseny del nou portal. En primer lloc es realitza un anàlisi de diferents llocs webs de referència per a bibliotecaris escolars a nivell català, estatal i internacional. Com a complement s'analitza catàlegs de biblioteques que poden ser competència del projecte, no s¿ha d'oblidar que es tracta de crear un portal per a biblioteques escolars a partir dels recursos i el catàleg de la Biblioteca Rosa Sensat. Les dades obtingudes d'aquests anàlisis serveixen com a base de la definició dels continguts, l'arquitectura, les funcionalitats i serveis ha d'oferir el nou portal. A continuació es realitza un estudi d'usuaris per a definir les demandes dels bibliotecaris escolars. Es realitza entrevistes a bibliotecaris escolars que exerceixen actualment, per a esbrinar les seves necessitats del dia a dia a la biblioteca escolar. Es complementa amb un focus group realitzat a investigadors i especialistes en biblioteques escolars, lligats a l'Associació de Mestres Rosa Sensat. A partir de les dades obtingudes d'aquests estudis es creen tres perfils d'usuaris a partir de la tècnica de persones i escenaris, que serveixen per il·lustrar cada de les decisions presses a l¿hora de dissenyar el nou web. A partir de totes les dades recollides es passa a definir el nou lloc web. Es detallen els requeriments, l'estructura, el sistema de navegació i el disseny conceptual del nou portal. Es realitza un cardsorting per a validar l'estructura proposada. Per acabar es realitza una planificació de la implementació del nou lloc web, amb les fases i el calendari a seguir, el personal involucrat i el cost total de la d'aquesta implementació.
Note: Màster en Gestió de Continguts Digitals UB-UPF, curs 2011-2012. Tutor: Mónica Zapata Lluch (UB)
URI: http://hdl.handle.net/2445/28897
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió de Continguts Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFE_Miriam_Balboa.pdf16.95 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons