Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28936
Title: Arts plàstiques i metodologia: descripció d'un model didàctic
Author: Balada i Monclús, Marta
Keywords: Didàctica de l'art
Ensenyament de l'art
Expressió plàstica
Disseny curricular
Art teaching methods
Art education
Plastic expression
Curriculum planning
Issue Date: 1993
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: En l'ensenyament de la plàstica, les línies pedagógiques que s'han seguit tradicionalment s'han fonamentat en el desenvolupament de la creativitat infantil, l'aprenentatge i domini de les técniques i els mitjans d'expressió i la seva relació o estudi de les arts plastiques. En general les estratégies i sistemes metodológics que s'han emprat han estat més implícits que explícits i, en moltes ocasions, desvinculats d'una visió curricular que cohesionés tots els seus components. En els darrérs anys, és quan s'ha produit el canvi més important, reconeixent el perfil disciplinari de la materia i definint-ne tant els aspectes cognitius, expressius i formatius, com la importancia de coneixer i utilitzar una metodologia didactica adient.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/140594
It is part of: Temps d'Educació, 1993, num. 10, p. 23-42
URI: http://hdl.handle.net/2445/28936
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106513.pdf614.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.