Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28952
Title: Aspectes econòmics de l'evolució del sistema públic d'ensenyament superior a Catalunya, 1985-1992
Author: Oroval Planas, Esteve
Calero, Jorge, 1963-
Keywords: Educació superior
Ensenyament públic
Economia de l'educació
Catalunya
Higher education
Public education
Economy of the education
Catalonia
Issue Date: 1995
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'educació superior espanyola ha sofert un procés d'expansió generalitzat a partir de la segona meitat de la decada deis vuitanta. Malgrat aixo, aquesta expansió no pot ser analitzada conjuntament, ates que durant el mateix període es fan efectives les transferencies de competencies en materia d'educació a set comunitats autonomes que comencen a dur a terme polítiques universitaries no sempre concurrents. En aquest article abordarem el model catala d'expansió úniversitaria i el seu finançament, fent emfasi en els problemes derivats dé l'expansió i les seves possibles solucions. Per fer-ho, utilitzarem la següent estructura: en primer lloc, en l'apartat 2 es descriuen els elements basics del procés d'expansió (especialment la creació de les cinc noves universitats) i la situació resultant tal i com es presenta en l'actualitat. Sense aquestes descripcibns no cobrarien sentit les analisis més específiques sobre el finançament, que es presenten en els apartats 3 i 4.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/140674
It is part of: Temps d'Educació, 1995, num. 11, p. 271-307
URI: http://hdl.handle.net/2445/28952
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108770.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.