Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/29041
Title: Catàleg florístic del Moianès i àrees properes. Primera versió
Author: Mercadé López, Arnau
Keywords: Flora
Catàlegs
Moianès (Catalunya : Regió)
Flora
Catalogs
Issue Date: 2012
Abstract: La següent llista inclou tots els tàxons observats per l'autor en el territori del Moianès i àrees properes (en vermell en el mapa adjunt al final del text) fins al moment, tan espontanis com subespontanis o naturalitzats. Alguns grups complexos resten encara en procés de revisió (gèneres Asplenium, Festuca, Rubus, Hieracium p.p., Ophrys¿). També s'han mantingut espècies àmplies (a nivell de grup) en els casos en que encara falta una revisió definitiva de quins tàxons a nivell infraespecífic són presents al territori. Cal també fer esment del caràcter no exhaustiu de les espècies al·lòctones recollides, especialment de les considerades subespontànies. Pel que fa a la nomenclatura i taxonomia s'ha seguit en la majoaria dels casos la Flora Manual dels Països Catalans (Bolòs et al., 2005). L'índex de raresa utilitzat segueix la següent escala: C: comú; F: freqüent; R: rar; RR: molt rar.
Note: Reproducció del document original
URI: http://hdl.handle.net/2445/29041
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Flora_Moianes_1.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons