Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/29164
Title: Avaluació inicial sobre programació de seqüències didàctiques de llengua en la formació del professorat
Author: Monné, Pilar
Keywords: Didàctica de la llengua
Innovacions educatives
Educació superior
Formació del professorat
Language teaching methods
Educational innovations
Higher education
Teacher training
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de Barcelona
Series/Report no: Recerca i innovació docent en llengua i literatura; 1
Abstract: En aquest article es presenten els resultats d'una experiència d'avaluació inicial integrada en el procés de programació de seqüències didàctiques de llengua que, amb l'ajuda del Moodle, s'ha dut a terme en l'assignatura Didàctica de la llengua II de la titulació de Mestre d'Educació Primària de la Universitat de Barcelona. L'experiència se centra en l'avaluació inicial perquè es considera un factor clau per afavorir l'autoregulació de l'alumnat i perquè existeix un fort desfasament entre el tractament que mereix aquest tema en els models didàctics més consensuats i la realitat de la pràctica educativa. El contingut de l'article s'organitza en quatre apartats: En el primer, es presenta el context, els antecedents i els destinataris de l'experiència. En el segon, es presenta la necessitat i justificació d'incidir en l'avaluació inicial, el tractament i la fonamentació que aquesta avaluació mereix en els models de referència i la integració i coherència d'aquesta avaluació en el disseny global de l'assignatura. En el tercer, es presenten els objectius concrets de l'experiència, la metodologia i recursos per dur¿la a terme i els resultats obtinguts. Finalment, en l'últim apartat es valoren aquests resultats, primer, en funció de la millora en el procés d'autoregulació de l'alumnat i, després, de la validació del plantejament de l'assignatura.
Note: Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/28923
Note: Reproducció del document original
It is part of: Didàctica de la llengua i la literatura. Experiències d'innovació docent a la Universitat, ICE, 978-84-695-4108-1, Barcelona, 2012, p 123-136
URI: http://hdl.handle.net/2445/29164
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/28923
ISBN: 978-84-695-4108-1
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)
D - Col·lecció “Docència i metodologia” (IDP-ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ridell1_123_136.pdf297.13 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons