Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2921
Title: Estadística descriptiva bidimensional: cuestiones tipo test.
Author: Alea Riera, Ma. Victoria
Maqueda de Anta, Isabel
Viladomiu Canela, Núria
Keywords: Estadística matemàtica
Tests
CIRAX
Issue Date: 18-Apr-2008
Abstract: Els exercicis corresponen a qüestions relatives a l'anàlisi descriptiu bidimensional (taules de contingència, mesures de correlació i regressió lineal). Són exercicis tant teòrics com aplicats i alguns inclouen llistats d'ordinador obtinguts amb el paquet estadístic SPSS. Aquest recull d'exercicis tipus test pretén ajudar a l'alumne en el seguiment i l'estudi d'una assignatura d'introducció a l'estadística aplicada al mon empresarial.
Note: Aquests exercicis estan recollits als qüestionaris del Campus Virtual de l'assignatura Estadística. L'alumne pot seleccionar aleatòriament un conjunt de preguntes per comprovar el seu nivell d'aprenentatge i autoavaluar-se. Donat el gran nombre d'exercicis l'alumne pot repetir la selecció per tal de comprovar les seves millores.
URI: http://hdl.handle.net/2445/2921
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cuestionari.html50.07 kBHTMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons