Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/30762
Title: Apunts de matemàtiques I
Author: Rodríguez Pérez, Gonzalo
Keywords: Àlgebra
Càlcul
CIRAX
Issue Date: 14-Sep-2012
Abstract: El contingut d'aquest petit manual contempla dos blocs temàtics diferenciats: en el primer (Bloc d'Àlgebra), s'estudien de forma somera els espais vectorials i euclidians, i s'introdueixen les nocions mètriques indispensables per a abordar amb cert rigor els continguts del bloc següent; finalment, en el segon bloc (Bloc de Càlcul) es desenvolupa àmpliament el concepte de funció escalar real, així com els mètodes analítics que ens permeten trobar els màxims i mínims (òptims lliures) d'aquestes funcions.
URI: http://hdl.handle.net/2445/30762
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Apunts_Mates_I.pdf991.28 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons