Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/3081
Title: SOFT-LIBRE.NET
Author: Russo, Patricia
Director/Tutor: Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel
Keywords: Programari lliure
Gestió de la informació
Gestió dels documents
Recursos electrònics
Recursos electrònics en xarxa
Disseny de pàgines web
Desenvolupament de pàgines web
Sistemes d'informació
Treballs de fi de màster
Open source software
Information resources management
Records management
Electronic information resources
Computer network resources
Web site design
Web site development
Information storage and retrieval systems
Master's theses
Joomla
Mambo
Issue Date: 21-May-2008
Abstract: El Grup de Treball de Programari Lliure per als Professionals de la Informació, del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) neix al juliol de 2004. Des de llavors, la seva filosofia i línies de treball han estat dedicades a la recerca i difusió d'iniciatives relacionades amb el programari lliure aplicat a la Biblioteconomia i la Documentació. En aquest sentit, un dels mitjans de difusió ha estat la web del Grup, des d'on es donen a conèixer nous projectes i noticies relacionades en l'àmbit temàtic que els hi ocupa. A més d'altres recursos i textos d'interès. La web del Grup es va publicar al setembre del 2004, és un web gestionat amb un gestor de continguts lliure anomenat Mambo. A mitjans de l'any 2005, Mambo va patir una sèrie de canvis ideològics, en el sentit que els seus creadors van haver de separar-se per continuar camins diferents, provocant un canvi en el model de negoci. Mambo va passar a ser un programari propietari i van crear una nova versió anomenada Joomla, aquest nou programa és la solució lliure de la separació empresarial. A ran d'aquest canvi, el Grup de Treball ha vist com el seu gestor de continguts web no encaixa amb la filosofia i línies de treball marcats. Si la finalitat del Grup és la difusió del programari lliure no seria lògic fer servir un altre tipus de programa, per tant s'han vist obligats a buscar un altre gestor, i en aquest cas la solució adoptada ha estat Joomla. La finalitat d'aquest projecte és l'actualització del sistema de gestió de continguts de la web del Grup de Treball sobre programari lliure per als professionals de la informació (COBDC), fent servir Joomla.
Note: Màster en Gestió de Continguts Digitals UB-UPF, curs 2006-2007
URI: http://hdl.handle.net/2445/3081
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió de Continguts Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prusso_projecte.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons