Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32214
Title: Elaboració, control, caracterització i aplicacions de comprimits d’alprazolam via oral
Author: Rusiñol Antoñanzas, Cristina
Director/Tutor: Suñer Carbó, J. (Joaquim)
Keywords: Ansietat
Benzodiazepines
Medicació oral
Treballs de fi de grau
Anxiety
Benzodiazepines
Oral medication
Bachelor's theses
Issue Date: 2012
Abstract: Com la resta de benzodiazepines, l’alprazolam mimetitza els efectes del GABA, neurotransmissor amb efectes inhibitoris. Per tant, els principals efectes farmacològics són: ansietat i reducció de l’agressivitat, sedació, reducció del to muscular i coordinació, amnèsia anterògrada i efecte anticonvulsiu. A més, l’alprazolam és l’ única de les benzodiazepines que té també efecte antidepressiu. L’alprazolam està comercialitzat per la via oral en comprimits i en comprimits d’alliberació perllongada. Totes dues tenen un inici d’acció molt ràpida, però els comprimits d’alliberació perllongada tenen una duració de l’efecte més llarg que els comprimits. Degut a les característiques del metabolisme, l’alprazolam està contraindicat amb alguns fàrmacs i és molt important que la duració del tractament sigui el més curt possible. Avui en dia hi ha més de 50 genèrics d’ alprazolam comercialitzats a diferents dosis. Per aquest estudi, ha estat escollit un d’ells per poder descriure els comprimits d’alprazolam.
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, Any: 2012, Tutor: Joaquim Suñer Carbó
URI: http://hdl.handle.net/2445/32214
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusiñol_TFG_2012.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons