Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32304
Title: Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula 1. Relats de classe, retalls de vida (I)
Author: Aranda, Xavier (Aranda Nicolàs)
Díaz, Mònica
Formariz, Alfons
Martínez, Marta
Masdeu, Bep
Núñez, Natàlia
Sáinz, Isis
Bayarri, Eva
Boneu, Beatriu
González, Gabriel
Guasch, Emma
Herranz, César
Keywords: Educació d'adults
Formació del professorat
Experiències educatives
Issue Date: Oct-2012
Publisher: Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Series/Report no: Educació i Comunitat; 4
Abstract: En qualsevol aula, sigui d’infants, de joves o de persones adultes, tots els alumnes són diferents, amb les seves peculiaritats a l’hora d’aprendre i amb tot un bagatge de sabers (coneixements, saber fer i saber estar) acumulats al llarg de la seva trajectòria vital; per tant, trobem diferències notables (lògiques i necessàries) entre uns i altres. Però mentre hi ha una abundant literatura sobre el treball de les diferències a l’aula en primària i secundària, és a dir, en la infància i l’adolescència, no és fàcil trobar reflexions i pràctiques sistematitzades o bones pràctiques sobre la gestió de les diferències en els cursos o tallers destinats a persones adultes. La bibliografia és molt reduïda, les poques revistes especialitzades contenen nombrosos articles que reflexionen sobre la diversitat des de diferents angles, però amb poques descripcions de recursos o limitats a aspectes molt concrets. Per aquesta raó, un grup de professionals de la formació de persones adultes, des de pràctiques i camps molt diversos —aprenentatge del català per a adults, escoles d’adults, centres cívics, centres penitenciaris o entitats del tercer sector—, però amb aquesta realitat compartida, hem posat en comú les experiències que hem dut a terme en el nostre treball a l’aula o a qualsevol espai educatiu, per tal de pensar-hi, veure’n els clarobscurs i que aquestes reflexions i relats serveixin per compartir-les amb altres companys...
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/33526
URI: http://hdl.handle.net/2445/32304
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/33526
Appears in Collections:E - Col·lecció “Comunitat i Sostenibilitat” (IDP-ICE)
Llibres / Capítols de llibre (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EC4.pdf767.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons