Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32350
Title: Control de qualitat del Guaranà
Author: Izquierdo Borau, Helena
Director/Tutor: Cañigueral i Folcarà, Salvador
Keywords: Plantes medicinals
Estimulants
Control de qualitat
Treballs de fi de grau
Medicinal plants
Stimulants
Quality control
Bachelor's theses
Issue Date: Jul-2012
Abstract: [cat] En aquest treball es fa una revisió del guaranà, una planta coneguda pels seus efectes psicoestimulants, amb l’objectiu d’elaborar una monografia per al control de qualitat de la llavor de guaranà per a la Farmacopea Europea. A partir de la bibliografia s’estableixen les característiques morfoanatòmiques diagnòstiques per a la identificació de la droga vegetal i, a partir de la bibliografia i d’assaigs duts a terme al laboratori, s’estableixen els mètodes cromatogràfics que es proposaran per a la identificació i per a la quantificació del contingut de cafeïna. Finalment, es proposa un text per a la monografia de la llavor de guaranà.
[eng] The aim of this project has been to study the guarana, a plant known for its psychostimulant effects, in order to propose a monograph for the quality control ofguarana seed to the European Pharmacopeia. On the one hand, the diagnostic macroscopic and microscopic characters for the identification of the herbal drug have been established by means of a literature review. On the other hand, the chromatographic methods for theidentification of gaurana seed and the assay for its caffeine content have been established from the literature review and the experimental work carried out in the laboratory. As a result, a text for the monograph of guarana seeds has been proposed.
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, Any: 2012, Tutor: Salvador Cañigueral i Folcarà
URI: http://hdl.handle.net/2445/32350
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Izquierdo_2012.pdf747.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons