Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32763
Title: La presa de consciència del plurilingüisme i la interculturalitat: els relats de vida i la discussió de tres alumnes marroquines de tercer de secundària
Author: Tresserras Casals, Eva
Director/Tutor: Palou, Juli, 1954-
Keywords: Competència i actuació (Lingüística)
Educació intercultural
Anàlisi del discurs narratiu
Educació secundària
Treballs de fi de màster
Competence and performance (Linguistics)
Multicultural education
Narrative discourse
Secondary education
Master's theses
Issue Date: 19-Nov-2012
Abstract: [cat] La present investigació pretén explorar les relacions entre el procés d’integració a la societat receptora i la presa de consciència del valor lingüístic i cultural de la diversitat. S’emmarca, per tant, en les recerques dutes a terme pel Consell d’Europa quant a Competència Plurilingüe, Competència Intercultural i Educació Plurilingüe Intercultural. Des d’una perspectiva etnogràfica, es fonamenta en l’anàlisi de tres relats de vida de tres alumnes marroquines de tercer de secundària, i una discussió entre elles i la investigadora. L’interès i l’originalitat de l’aportació científica recauen en l’exploració d’un conjunt de joves encara minoritari en el col•lectiu marroquí: el que s’interessa pels estudis i presenta bones qualificacions en totes les matèries. Els resultats que n’extraiem permeten percebre com el procés de construcció de la identitat va intrínsicament relacionat amb la convivència de cultures i l’aprenentatge de llengües.
[spa] La presente investigación pretende explorar las relaciones entre el proceso de integración a la sociedad receptora y la toma de conciencia del valor lingüístico y cultural de la diversidad. Se enmarca en las investigaciones llevadas a cabo por el Consejo de Europa, por lo que a Competencia Plurilingüe, Competencia Intercultural y Competencia Plurilingüe Intercultural se refiere. Desde una perspectiva etnográfica, se fundamenta en el análisis de tres relatos de vida de tres alumnas marroquíes de tercero de secundaria, y una discusión entre ellas y la investigadora. El interés y la originalidad de la aportación científica recaen en la exploración de un conjunto de jóvenes todavía minoritario en el colectivo marroquí: el que se interesa por los estudios y presenta buenas cualificaciones en todas las materias. Los resultados que de ella extraemos permiten percibir cómo el proceso de construcción de la identidad va intrínsecamente relacionado con la convivencia de culturas y el aprendizaje de lenguas.
[eng] The aim of this research is focused on exploring how both cultural and linguistic diversities effect to integration into an acceptance society. Besides, the investigation’s scope has been defined taking into consideration some surveys from European Council in terms of Plurilingual Competence, Intercultural Competence as well as Intercultural and Plurilingual Education. From an ethnographic point of view, the sample consists of the review of three life stories of Moroccan female students from the 3rd course in the second cycle in the Spanish compulsory education, and a discussion between these students and the author herself. If we take a look at it from the standpoint of the scientific interest, the unusual profile of a young Moroccan successful student, who is absolutely involved with the excellence of her academic studies. The results can be explored how the process of her identity construction is intrinsically related to the experience of cultural coexistence as well as languages learning.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2011-12, Director: Dr. Juli Palou Sangrà
URI: http://hdl.handle.net/2445/32763
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eva_Tresserras_treball_fi_master.pdf3.39 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons