Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32771
Title: Representacions conformes
Author: Puigbò Sanvisens, Jaume
Director/Tutor: Massaneda Clares, Francesc Xavier
Keywords: Funcions de variables complexes
Geometria de Riemann
Matemàtica
Treballs de fi de grau
Functions of complex variables
Riemannian geometry
Mathematics
Bachelor's theses
Issue Date: 15-Jun-2012
Abstract: En aquest treball parlarem sobre les representacions conformes entre dominis simplement connexos del pla complex, i més generalment, de l’esfera de Riemann. Donem per assumits coneixements bàsics d’anàlisi complexa per comprendre els continguts d’aquest treball. El teorema principal de la teoria de representacions conformes, i que serveix de guió d’aquest treball, és el teorema de Riemann, el qual prova l'existència d’una representació conforme i bijectiva entre qualsevol domini simplement connex i el disc unitat.
Note: Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2012, Director: Xavier Massaneda Clares
URI: http://hdl.handle.net/2445/32771
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
puigbo_representacions_conformes.pdf18.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons