Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33025
Title: Pla de dinamització Sociocultural i Turístic de Rossell. Fase I.
Author: Gisbert Bel, Montserrat,1987-
Director/Tutor: Roma, Josefina
Keywords: Animació sociocultural
Turisme
Protecció del patrimoni cultural
Gestió cultural
Rossell (País Valencià)
Treballs de fi de màster
Cultural animation
Tourism
Protection of cultural property
Arts management
Rossell (Valencian Community)
Master's theses
Issue Date: 11-Dec-2012
Abstract: El Pla de dinamització sociocultural i turístic de Rossell. Fase I. esdevé una eina de treball i planificació, un document estratègic clau, amb la finalitat concreta de posar en valor el Patrimoni Cultural, Natural, Material i Immaterial de Rossell i dinamitzar socioculturalment i turísticament el municipi. Aquesta eina exposa les directrius bàsiques que ajudaran a Rossell a potenciar el seu patrimoni a través d’un seguit de propostes de creació i cohesió social. Aquestes propostes fragmentades en tres eixos es concreten en la creació de nous productes, accions formatives encarades als agents socioeconòmics i la promoció i comercialització de les accions. La posada en marxa d’aquest projecte reactivarà l’economia municipal, centrant-se en el sector turístic, poc explotat fins el moment. Amb la creació dels productes que es proposen es millorarà l’oferta establerta i es proporcionarà una nova imatge al municipi, podent esdevenir un referent, ja no a àmbit comarcal, sinó més enllà. Es reforçarà a més, la marca que recentment s’ha proposat: “Rossell, porta d’entrada a la Tinença de Benifassà”. Aquest pla trenca amb l’aposta de sol i platja, turisme de negocis i de bellesa, que s’ha intentat establir a la zona del Baix Maestrat. Rossell es mostra com quelcom diferent i atraient, dins una proposta en que els seus veïns són els protagonistes dels projectes naixents i també els creadors i impulsors. Per una altra banda, també es busca involucrar als visitants en les propostes. Es treballa sobre tres idees clau: sensibilitzar i implicar la població i agents locals en la promoció i creació de nous productes, potenciar el teixit socioeconòmic de Rossell i promoure un turisme equilibrat amb el medi natural.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, curs: 2010-2012, Tutor: Dra. Josefina Roma i Riu
URI: http://hdl.handle.net/2445/33025
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i MuseologiaThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons