Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33055
Title: Casal català de Zúric. Pla Estratègic i Projecte Expositiu
Author: Batlle Gutiérrez, Marta
Director/Tutor: Roigé, Xavier
Keywords: Planificació estratègica
Zuric (Suïssa)
Treballs de fi de màster
Casal Català de Zúric
Strategic planning
Zurich (Switzerland)
Master's theses
Issue Date: 13-Dec-2012
Abstract: Des de finals del segle XIX s’han anat creant comunitats catalanes arreu del món, degut a què els emigrants enyoraven la seva terra, les tradicions i la cultura del seu país. Aquestes han estat un lloc de retrobament entre conciutadans i un espai on poder celebrar i mantenir les tradicions de la seva pròpia cultura. Aquest projecte consisteix en l’anàlisi i l’estudi d’un cas concret com és el Casal Català de Zuric. Un dels objectius d’aquesta anàlisi és la creació d’un pla estratègic i d’un projecte expositiu adequat a les característiques de l’entitat. La finalitat d’això és mostrar la rellevància d’aquestes institucions com a mitjà de manteniment, de transmissió i difusió del patrimoni de Catalunya, tant a nivell material com immaterial. El projecte està estructurat en quatre parts. La primera i la segona consisteixen en una contextualització de la temàtica, per tal que els lectors entenguin i comprenguin que són els casals i quins elements els condicionen. Per això serà necessari duu a terme tasques d’investigació. En canvi, a la tercera es duu a terme un anàlisi del Casal Català de Zuric a través d’aplicar el DAFO i d’estar durant sis mesos acompanyant i col laborant activament amb el Sr. Enric Vinyals, president de l’entitat. Això permetrà entendre les problemàtiques i les oportunitats que aquesta presenta i, amb la informació obtinguda s’ha dissenyat el pla estratègic i el projecte expositiu adequat per aquest tipus d’institució. En definitiva, es tracta d’un projecte que es duu a terme des d’una doble perspectiva, des de fora, com a simple observadora i, des de dins, com a col laboradora, i a l’hora adequat i factible, ja que estarà basat en la pròpia realitat.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, curs: 2011-2012, Tutor: Dr. Xavier Roigé Ventura
URI: http://hdl.handle.net/2445/33055
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Email2.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons