Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33168
Title: Rúbrica per a la gestió crítica de la informació 2008PIDUB115
Author: Pérez-Cano, Francisco J.
Franch i Masferrer, Àngels
Castell, Margarida
Castellote i Bargalló, M. Cristina
Rodríguez Lagunas, María José
Keywords: Gestió de la informació
Alfabetització informacional
Informació científica i tècnica
Recuperació de la informació
Educació superior
Avaluació de pàgines web
Fisiologia
Issue Date: 11-Dec-2012
Abstract: La sobreabundància d'informació que les TIC posa a les nostres mans –que inclou la pròpiament científica i aquella amb caràcter de divulgació- requereix disposar d’una sèrie d’habilitats i destreses per tal de seleccionar aquella informació que és fiable, sòlida, útil i necessària. La gestió de la informació obtinguda per Internet -que ha de resoldre la necessitat informativa inicial- ha d’ésser raonablement ràpida i, per això, cal saber formular preguntes, seleccionar fonts d'informació adequades i recuperar les dades més adients. A més a més, un cop recuperada, aquesta informació s’ha d'avaluar objectivament. Un cop detectada aquesta necessitat formativa per part dels estudiants universitaris de grau i de postgrau, l’equip docent implicat va desenvolupar un projecte d’innovació docent (2008PID-UB115) en dos nivells educatius diferents (GRAU i POSTGRAU), durant el curs 2009/2010, en el que es van dissenyar i implementar activitats d’aprenentatge basades en la utilització de les TIC amb l’objectiu final de “millorar la gestió crítica de la informació”.
URI: http://hdl.handle.net/2445/33168
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rubrica per a la gestio critica de la informació 2008PIDUB115.pdf301.18 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons