Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33445
Title: La ceràmica de Barcelona. Organització i producció entre els segles XIII i XVIII a través de la seva caracterització arqueomètrica
Author: Buxeda i Garrigós, Jaume
Garcia Iñañez, Javier
Madrid i Fernández, Marisol
Beltrán de Heredia Bercero, Julia
Keywords: Arqueologia
Ceràmica
Arqueometria
Barcelona (Catalunya)
Archaeology
Pottery
Archaeometry
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 2011
Publisher: Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona
Abstract: L"estudi sobre la producció ceràmica de Barcelona en època medieval i postmedieval s'està fent des del Museu d"Història de Barcelona i des de l"ARQUB en aquest darrers anys. Aquest estudi s"ha reforçat amb els treballdesenvolupats en el marc del projecte de recerca Tecnolonial, cosa que ha permès ampliar les classes ceràmiques i el marc cronològic d"estudi. Els resultats aconseguits fins ara mostren que per a un mateix moment cronològic es preparen diverses pastes segons el producte final que es vol obtenir. Finalment, el canvi d"ubicació dels tallers que segurament es va produïr cap a finals del segle XIII / inicis del segle XIV podria estar relacionat amb l"explotació d"un nou llit d"argiles, la qual cosa coincidiria amb el fet que la producció del segle XIII és completament diferent químicament a la del segle XIV en endavant.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/07Buxeda.pdf
It is part of: QUARHIS, 2011, vol. 7, p. 192-207
URI: http://hdl.handle.net/2445/33445
ISSN: 1699-793X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
592359.pdf208.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.