Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33595
Title: Caracterització arqueomètrica de les ceràmiques espatulades de la Plaça del Rei de Barcelona
Author: Buxeda i Garrigós, Jaume
Cau Ontiveros, Miguel Ángel
Keywords: Arqueometria
Química arqueològica
Excavacions arqueològiques
Ceràmica medieval
Barcelona (Catalunya)
Archaeometry
Archaeological chemistry
Archaeological excavations
Medieval pottery
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 2006
Publisher: Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona
Abstract: Un total de vint ceràmiques altmedievals, en la major part espatulades, procedents de diversos contextos de les excavacions de Barcelona, han estat caracteritzades arqueomètricament per Fluorescència de Raigs X(FRX), Difracció de Raigs X (DRX) i Microscòpia Òptica de polarització per làmina prima (MO). Els resultats han permès establir una diversitat de produccions d"orígens possiblement locals i/o regionals.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/02/02_QUARHIS_09_caracteritzacio_arqueometrica_ceramiques_espatulades_pl_rei.pdf
It is part of: QUARHIS, 2006, vol. 2, p. 140-151
URI: http://hdl.handle.net/2445/33595
ISSN: 1699-793X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)
Articles publicats en revistes (Institut d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona (IAUB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
548008.pdf275.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.