Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33597
Title: Pisa arcaica i ceràmica vidriada del segle XIII a Barcelona. Un estudi arqueomètric
Author: Garcia Iñañez, Javier
Buxeda i Garrigós, Jaume
Keywords: Arqueometria
Química arqueològica
Barcelona (Catalunya)
Ceràmica medieval
Archaeometry
Archaeological chemistry
Barcelona (Catalonia)
Medieval pottery
Issue Date: 2007
Publisher: Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona
Abstract: L"estudi arqueomètric d"un lot de pises arcaiques, vaixella verda i ceràmiques comunes vidriades trobades a l"excavació arqueològica del carrer de Sant Honorat ha permès la identificació, ja en el segle XIII, d"una producció local d"aquest tipus de vaixelles a la ciutat de Barcelona, especialment gràcies a la seva similitud amb les peces produïdes al forn del carrer de l"Hospital. Les peces estudiades han estat analitzades mitjançant la fluorescència de raigs X (FRX) i la difracció de raigs X (DRX). Un grup reduït de peces ha estat seleccionat per al seu estudi mitjançant la microscòpia electrònica de rastreig (MER). Els resultats permeten la identificació de 3 grans grups químics considerats com a barcelonins, els quals engloben la major part de les ceràmiques analitzades. A més, s"ha identificat una segona producció també barcelonina, com també tres produccions de les quals ara per ara no es pot proposar una provinença segura. Tecnològicament, s"han estudiat les diferències existents entre les produccions de pisa arcaica i les ceràmiques de vaixella verda.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/03/03_QUARHIS_09_pisa_arcaica_ceramica_vidriada_s_xiii.pdf
It is part of: QUARHIS, 2007, vol. 3, p. 160-179
URI: http://hdl.handle.net/2445/33597
ISSN: 1699-793X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
548010.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.