Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33612
Title: The proportional distribution in a cooperative model with external opportunities
Author: Di Luca, Camilla
Izquierdo Aznar, Josep Maria
Rafels, Carles
Keywords: Teoria de jocs
Equilibri (Economia)
Competència econòmica
Matemàtica econòmica
Game theory
Equilibrium (Economics)
Competition
Mathematical economics
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco11/262]
Abstract: [cat] En aquest article es considera un problema de cooperació entre agents on cada agent realitza una contribució (diners, capital, treball, esforç) per tal d'obtenir un benefici comú a repartir. El repartiment proporcional respecte a les contribucions és una distribució que pertany al nucli del joc cooperatiu associat. A partir d'aquest model bàsic s'introdueix un agent extern que pot realitzar una determinada aportació que serveix per avaluar el potencial benefici de cada subcoalició d'agents si aquest nou agent finalment entrés. Aquesta anàlisi pot produir que el poder relatiu dels agents hagi variat. en concret s'avalua si la distribució proporcional és encara robusta des del punt de vista de la seva pertinença al conjunt de negociació. Amb aquest objectiu, analitzem el problema utilitzant el model de joc cooperatius amb estructura de coalició. Donat que, en general, la distribució proporcional, no pertany al conjunt de negociació, s'estudia una condició suficient per a que així sigui. També enunciem una condició necessària, i finalment es proposa una condició suficient que garanteix que el repartiment proporcional és la única distribució existent dins del conjunt de negociació.
[eng] We study a cooperative problem where agents contribute a certain amount of money or capital in order to obtain a surplus. The proportional distribution with respect to the contributions of players is a core element of the cooperative game associated. Within this basic model, an external agent is introduced in order to evaluate the potential profit of every subcoalition of agents in the case this new agent enters. This analysis can produce that the relative bargaining power of agents may be modified. In particular, we evaluate whether the proportional distribution is still a robust proposal from the point of view of the bargaining set of a cooperative game with coalition structure (Davis and Maschler, 1963). Since, in general, the proportional distribution fails to be a bargaining set element of this game, a sufficient condition for the proportional allocation to belong to the bargaining is stated. A necessary condition is also analysed. Finally, we state a sufficient condition that guarantees the proportional distribution to be the unique element of the bargaining set of the associated game with coalition structure.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E11262.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2011, E11/262
URI: http://hdl.handle.net/2445/33612
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11-262_DiLuca.pdf292.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons