Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33975
Title: Financing public education when altruistic agents have retirement concerns [WP]
Author: Montolio, Daniel
Piolatto, Amedeo
Keywords: Sistema educatiu
Planificació educativa
Ensenyament públic
Ensenyament privat
Pensions a la vellesa
Eleccions
Vot
Instructional systems
Educational planning
Public education
Private schools
Old age pensions
Elections
Voting
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco11/268]
Abstract: [cat]El capital humà i, per tant, l’educació tenen un impacte en el benestar futur de la societat. En aquest treball s’estudia la connexió entre el suport dels votants per una educació pública i les preocupacions sobre la seva jubilació. Mostrem com els votants anticipen els efectes positius que té l’educació sobre les pensions futures. Així, el recolzament a un sistema educatiu públic s’incrementa si el sistema de pensions és més redistributiu, cosa que també es dóna entre els ciutadans que prefereixen una educació privada. També mostrem que el tipus d’equilibri “ends against the middle” pot ocórrer fins i tot quan la taxa impositiva preferida pels votants és decreixent amb la renda.
[eng]Human capital and, therefore, education have an impact on the society’s future welfare. In this paper we study the connection between the voters’ support to public education and the retirement concerns. We show that voters anticipate the positive effect of education on future pensions. The support for a publicly financed education system increases, the more redistributive the pension system is, and this is true also amongst citizens preferring a private school. We also show that the “ends against the middle” equilibrium can occur even when the voters’ preferred tax rate is decreasing in income.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E11268.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2011, E11/268
URI: http://hdl.handle.net/2445/33975
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Economia)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11-268_Montolio.pdf425.27 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons