Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34304
Title: L'ensenyament musical: presentació (monografia)
Author: Fernández Biel, María José
Gustems Carnicer, Josep
Keywords: Ensenyament de la música
Music education
Issue Date: 2001
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Quan es parla d'estudiar música, sovint ens ve al cap la paraula conservatori; hi estem tan acostumats que ni ens adonem del caracter conservador que anomenem al principal centre on s'estudia la nostra materia. En aquest context, vèncer aquest immobilisme i infondre un esperit més actual en l'ensenyament de la música, no ha estat gens fàcil, ja que les institucions sempre han procurat evitar ficar-se en terrenys incerts. Sia per desconeixement, sia per falta d'infraestructures adequades, de suficients medis o de personal qualificat, hem hagut d'esperar a l'aplicació de la LOGSE per assistir a una veritable normalització de la música en l'ensenyament obligatori, a la vegada que s'aconseguia actualitzar els ensenyaments artisticomusicals impartits en els «conservatoris» esmentats.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126231
It is part of: Temps d'Educació, 2001, num. 25, p. 7-10
URI: http://hdl.handle.net/2445/34304
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
544517.pdf140.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons