Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/346
Title: Cuestionarios de personalidad de Cattell : documento de trabajo
Author: Amador, Juan Antonio
Forns, Maria, 1946-
Kirchner, Teresa
Keywords: Tests de personalitat
Issue Date: 20-Apr-2006
Abstract: [eng] The text presents the theoretical basis and the Spanish adaptation of the 16PF. A learning guide for the assessment of raw scores and psychological profiles for the practical classes of Psychological Assessment is also included.
[cat] El text presenta els fonaments teórics del qüestionari de personalitat 16PF i l'adaptació espanyola dels qüestionaris de Cattell. També presenta una guia per aprendre a interpretar els perfils de puntuacions, que s'utilitza a les classes pràctiques de l'assignatura Avaluació Psicológica
[spa] El texto presenta los fundamentos teóricos del cuestionario de personalidad 16PF y la adaptación española de los cuestionarios de Cattel. También recoge una guía para aprender a interpretar los perfiles de puntuaciones, que se utiliza en las clases prácticas de Evaluación Psicológica
URI: http://hdl.handle.net/2445/346
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/0.000000143
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
143.pdf36.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons