Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35414
Title: Sistemes ecològics d'adobament al crom
Author: Bacardit i Dalmases, Anna
Director/Tutor: Morera i Prat, Josep Maria, 1958-
Costa López, José
Keywords: Adoberia
Crom
Aigües residuals
Adoberies
Cuirs i pells
Tanning
Chromium
Sewage
Tanneries
Hides and skins
Issue Date: 14-Dec-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquesta tesi doctoral es fa un estudi de tres possibles alternatives al procés tradicional de píquel-curtició, els principals inconvenients del qual són l'elevat consum d'aigua i la generació d'un gran volum d'aigües residuals. Les alternatives propostes aconsegueixen incidir positivament en ambdós factors, per la qual cosa la càrrega contaminant final és molt menor.
[spa] En esta tesis doctoral se hace un estudio de tres posibles alternativas al proceso tradicional de píquel-curtición, cuyos principales inconvenientes son el elevado consumo de agua y la generación de un gran volumen de aguas residuales. Las alternativas propuestas consiguen incidir positivamente en ambos factores, por lo que la carga contaminante final es mucho menor.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35414
ISBN: 9788469232033
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Enginyeria Química i Metal·lúrgia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.ABD_PREVI.pdf128.3 kBAdobe PDFView/Open
01.ABD_FONAMENT_TEORIC.pdf2.21 MBAdobe PDFView/Open
02.ABD_PART_EXPERIMENTAL.pdf573.47 kBAdobe PDFView/Open
03.ABD_ANNEXOS.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
04.ABD_BIBLIOGRAFIA.pdf141.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.