Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/366
Title: Previsión social pública : prestaciones en el régimen general de la Seguridad Social
Author: Bosch Príncep, Manuela
Claramunt Bielsa, M. Mercè
Keywords: Previsió social
Pensions
Issue Date: 2005
Series/Report no: Colección de publicaciones del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial ; 54
Abstract: [eng] This publication includes the didactical material of the course "Quantitative methods of Social Security", and is dedicated to the study of the quantitative part of the Spanish Social Security benefits. For each type of benefits (maternity, temporary disability and risk during pregnancy, invalidity, retirement, widowhood and orphanage) we include theoretical schemes, solved problems and proposed exercises.
[cat] Aquesta publicació conté el material didàctic d'una part de l'assignatura "Mètodes Quantitatius de la Seguretat Social", i està dedicada a l'estudi de la vessant quantitativa de les prestacions que el sistema de la Seguretat Social espanyola inclou en el seu règim més important, el Règim General. Per a cada bloc de prestacions (maternitat, incapacitat temporal i risc durant l'embaràs, incapacitat permanent, jubilació, viduïtat i orfenesa) s'inclou un resum teòric, supòsits resolts i enunciats d'exercicis proposats.
[spa] Esta publicación contiene el material didáctico de una parte de la asignatura "Métodos Cuantitativos de la Seguridad Social", y está dedicada al estudio de la parte cuantitativa de las prestaciones que el sistema de Seguridad Social español incluye en su régimen más importante, el Régimen General. Para cada bloque de prestaciones (maternidad, incapacidad temporal y riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente, jubilación, viudedad y orfandad) se recoge un resumen teórico, supuestos resueltos y enunciados de ejercicios propuestos.
URI: http://hdl.handle.net/2445/366
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
136.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons