Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/383
Title: L'Escala de intel·ligència de Wechsler per a nens: quarta edició (WISC-IV)
Author: Amador, Juan Antonio
Forns, Maria, 1946-
Kirchner, Teresa
Keywords: Escala d'intel.ligència per a infants de Wechsler
Avaluació psicològica
Issue Date: 21-Apr-2006
Abstract: [eng] The text is a learning guide for the lectures, seminars, and practical classes on Psychological Assessment syllabus. The theoretical basis and the description of the WISC-IV tests are presented. A learning guide for the practical classes: how to interpret the standard scores and profiles, and the clinical applications of the WISC-IV are also presented.
[cat] El text és una guia d'aprenentatge per les classes teòriques, pràctiques i els seminaris de l'assignatura Avaluació Psicològica. Presenta les bases teòriques i la composició de l'escala i una guia per la realització de les pràctiques: presentació de casos pràctics, exemples de correcció i interpretació de les puntuacions de la prova.
[spa] El texto es una guía para las clases teóricas, seminarios y clases prácticas de la asignatura Evaluación Psicológica. Presenta las bases teóricas y la composición de la escala y una guía para la realización de las prácticas: presentación de casos prácticos, ejemplos de corrección de la prueba y de interpretación de las puntuaciones.
Note: Podeu consultar la V edició a: http://hdl.handle.net/2445/127676
URI: http://hdl.handle.net/2445/383
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/127676
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
169.pdf85.12 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons