Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/3902
Title: Memoria estadística del curso de 1887 á 1888 y anuario de 1888 á 1889
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Anuaris
Estadístiques
Memòria d'activitats
Segle XIX
Universitat de Barcelona
Issue Date: 1889
Publisher: Imprenta de Jaime Jepús
Note: Inclou: "Memoria estadística del curso de 1887 á 1888" i "Anuario del distrito Universitario de Barcelona en el curso 1888 á 1889" aquest darrer inclou el personal facultatiu i administratiu de la Universitat de Barcelona amb dades de gener de 1989.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper.
URI: http://hdl.handle.net/2445/3902
Appears in Collections:Anuaris i memòries - Universitat de Barcelona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
a188889.pdfAnuari9.49 MBAdobe PDFView/Open
m188788011.pdfMemòria part 17.09 MBAdobe PDFView/Open
m188788012.pdfMemòria part 25.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is in the public domain Creative Commons