Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/4421
Title: Estudi de la menció de l'avaluació continuada en els plans docents de grau de la Universitat de Barcelona. Curs 2007-2008
Author: Universitat de Barcelona. Vicerectorat de Política Docent
Keywords: Plans docents
Espai Europeu a la UB
Espai Europeu d'Educació Superior
Issue Date: 22-Jul-2008
Abstract: El Consell de Govern de 6 de juliol de 2006 va aprovar les Normes reguladores de l'avaluació i de la qualificació dels aprenentatges. Aquestes estableixen en el seu article 10 que, "com a norma general, l'avaluació ha de ser continuada". Aquesta normativa és d'aplicació general des del curs 2007-2008. Aquest estudi presenta l'estat general de la menció de l'avaluació continuada en els ensenyaments de primer i segon cicle de la Universitat de Barcelona. Amb aquesta fi s'han utilitzat les dades dels diversos plans docents d'assignatura disponibles a l'aplicatiu GRAD i a les webs dels centres.
URI: http://hdl.handle.net/2445/4421
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
estudi_avaluacio_en_plans_docents_en_curs_07-08.pdf73.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons