Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/45626
Title: Una nova estratègia per al treball de competències transversals en el grau de Nutrició Humana i Dietètica: Primera Trobada sobre Plantes d’Ús Alimentari
Author: Benedí, Carles
Simon Pallisé, Joan
Blanché i Vergés, Cèsar
Bosch i Daniel, Maria
Rovira López, Ana Ma.
Keywords: Competències transversals
Avaluació contínua
Issue Date: 5-Sep-2013
Series/Report no: INNOVADOC; 17
Abstract: S’aporta l’experiència duta a terme sobre la implementació d’activitats d’aprenentatge referides a les competències transversals, per a l’alumnat de l’assignatura Plantes d’Ús Alimentari del grau de Nutrició Humana i Dietètica. L’experiència ha consistit en el disseny i desenvolupament de la Primera Trobada de Plantes d’Ús Alimentari, a l’abast dels 400 estudiants del campus de l’Alimentació de Torribera, i en el marc d’un projecte d’innovació (2012PID-UB/011) del PMID. L’objectiu bàsic ha estat treballar les competències transversals de la UB, com ara el compromís ètic, la capacitat d’aprenentatge i la responsabilitat, el treball en equip, la capacitat creativa i emprenedora, el desenvolupament d’habilitats de comunicació i informació, tant orals com escrites. Les eines avaluatives han estat les rúbriques utilitzades per al Treball de Fi de Grau de l’ensenyament de Farmàcia. La implantació de la innovació docent s’ha fet a través del Campus Virtual de la UB. Les activitats dutes a terme s’han enregistrat i estan disponibles a UBTV. El resultat del treball dels estudiants s’ha inclòs al Dipòsit Digital de la UB, amb l’autoria dels estudiants degudament reconeguda.
Note: Informe final 2012PID-UB/011
URI: http://hdl.handle.net/2445/45626
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe_final_PID12-UB_011_DEFINITIU.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons