Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/4661
Title: Introducció a la matemàtica financera
Other Titles: Introducción a la matemática financiera
Author: Badía Batlle, Carmen
Fontanals Albiol, Hortènsia, 1956-
Galisteo, Merche
Pons Cardell, M. Àngels
Preixens, Teresa
Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier
Sucarrats Antonell, Ana Ma.
Keywords: Matemàtica financera
Problemes i exercicis
CIRAX
Issue Date: 25-Sep-2008
Abstract: Aquest web conté material pedagògic adaptat a la matèria d'Introducció a la Matemàtica Financera. L'alumne té a la seva disposició els aspectes teòrics dels diferents temes de la matèria, amb exemples solucionats explicatius. El material pràctic es divideix en tres blocs que cobreixen diferents finalitats: enunciats amb autoavaluació, exercicis amb solució completa i exercicis proposats. Els enunciats amb autoavaluació permeten a l'alumne conèixer el seu nivell d'aprenentatge. Les dades d'aquests exercicis es generen automàticament, de manera que l'enunciat d'un tipus d'exercici serà el mateix, però les dades numèriques variaran cada cop que s'accedeixi a ell. La solució la genera el propi sistema per a cada cas. Si la solució proposada per l'alumne no és correcta, l'aplicació genera indicacions per poder resoldre l'exercici correctament.
Esta página web contiene material pedagógico adaptado a la materia de Introducción a la Matemática Financiera. El alumno tiene a su disposición los aspectos teóricos de los diferentes temas de la materia, con ejemplos resueltos explicativos. El material práctico se divide en tres bloques que cubren diferentes finalidades: enunciados con autoevaluación, ejercicios con resolución completa y ejercicios propuestos. Los enunciados con autoevaluación permiten al alumno conocer su nivel de aprendizaje. Los datos de estos ejercicios se generan automáticamente, de manera que el enunciado de un tipo de ejercicio será el mismo, pero los datos numéricos variaran cada vez que se acceda a él. La solución la genera el propio sistema para cada caso. Si la solución propuesta por el alumno no es correcta, la aplicación genera indicaciones para que pueda resolver el ejercicio correctamente.
URI: http://hdl.handle.net/2445/4661
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
index.html1023 BHTMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons